Kredittkort uten fast inntekt

Et av hovedkriteriene for å få innvilget kredittkort er inntekt. Det kreves en årlig minimumsinntekt og denne bør være fast. Du kan imidlertid få innvilget kreditt selv uten fast inntekt. Det viktigste er at du kan vise til betalingsevne. Oppgir du årlig inntekt vil bankene dele summen på tolv for å finne gjennomsnittet per måned. Dette gjennomsnittet brukes for å vurdere om du har tilstrekkelig betalingsevne for å få innvilget kreditt.

  • Du må ha betalingsevne
  • Fast inntekt gjør det enklere å få innvilget kreditt

Muligheter for kredittkort

Har du ingen inntekt er det så og si umulig å få innvilget kreditt. Har du en variabel inntekt finnes det derimot en sjanse. Flere og flere banker tilbyr fleksible løsninger, og selv med lav inntekt kan du faktisk få innvilget noe kreditt. Hvor mye du kan få innvilget avhenger av hvor høy eller lav inntekt du har., om du har gjeld fra før og ikke minst tidligere betalingsevne.

De nye retningslinjene som kom i 2019 har gjort det vanskeligere å få innvilget kreditt uavhengig om du har fast inntekt eller ikke. Har du kreditt og lån fra før er mulighetene for å få innvilget mer kreditt mindre. Har du derimot ingen kreditt eller lån fra før, og du tjener over minstebeløpet, er mulighetene flere. Så lenge du har en form for inntekt er det betalingsevne og kredittscore som avgjør.

  1. Du må ha en form for inntekt
  2. Bankene har forståelse for variabel inntekt og spesielt dersom du ikke har lån fra før

Vurdering av kredittscore

Når du søker om kredittkort vil bankene gjennomføre en kredittvurdering for å avgjøre hvilken risiko du utgjør. Det er kredittscoren du får som til slutt avgjør om bankene innvilger lån og kreditt og hvilken rente de kan tilby. Er du usikker på hvilken inntekt og gjeld som er registrert på deg kan du kredittsjekke deg selv. Da får du samme informasjon og vurdering av din økonomi som bankene.

  • Din kredittscore avgjør om du kan få lån
  • Du kan kredittsjekke deg selv

Bankene innvilger kredittramme og renter med bakgrunn i kredittsjekken. Har du mye gjeld og lite inntekt utgjør du en høy risiko for bankene. Det vil si at de ser deg som en potensiell risiko i forhold til et mislighold av betalingsavtalen. I slike tilfeller vil de ikke innvilge kredittkort. Har du inntekt og ingen gjeld, utgjør du en lav risiko og bankene vil kunne innvilge kreditt selv om inntekten din ikke er fast.

Renter på kredittkort

Gjennomsnittsrenten på kredittkort ligger på rundt 15 % per desember 2020, men det er store variasjoner mellom tilbydere. For å få en oversikt over forventet rente hos de ulike tilbyderne kan du sjekke en finansportal. Her finner du informasjon om renter, årsavgift, kredittramme og hvilke fordeler du får. Hva som informeres om og hvilken rente du får kan være ulikt i og med at renten også påvirkes av kredittvurderingen og settes deretter.

Kredittkort for studenter og arbeidsledige

Som arbeidsledig eller student har du etter all sannsynlighet en lavere inntekt enn de med fast 100 % jobb. Faller du inn i en av disse kategoriene vil du oppleve at muligheten for å få kredittkort blir reduserte. Men det er ikke helt umulig. Det stilles lavere krav til inntekt ved kredittkort enn ved lån. Du kan også søke om en lavere ramme med mindre krav til inntekt.

  • Du kan få lån eller kreditt selv om du er arbeidsledig eller har lav inntekt

Har du lav inntekt vil det selvfølgelig lønne seg med en lavere kredittramme. Må du benytte hele kreditten en måned, har du større sjanse for å nedbetale før rentene begynner å løpe. Med en lavere kredittramme kan du også søke om å øke den dersom inntekten din skulle øke. Du har også mindre gjeld registrert på deg med en lavere kreditt, siden både brukt og ubrukt kreditt regnes som gjeld.

Kort oppsummert

Du kan få innvilget kredittkort selv om du ikke har fast inntekt. Det viktigste er at du har en årlig inntekt som overstiger kredittgrensen. Så lenge du har betalingsevne kan du få innvilget kreditt. Hvilken ramme bankene kan innvilge avhenger av hvordan inntekten din har vært og om du har gjeld fra før. Har du lav inntekt vil bankene tilby en lavere kredittramme, en høyere inntekt gir høyere kredittramme.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye inntekt må jeg ha?

Dette avhenger av hvilken tilbyder eller bank du søker hos. Noen krever såpass lite som 50 000 kroner for å kunne tilby den laveste rammen, andre igjen krever 100 000 kroner. For en fullstendig oversikt over hvilken grense bankene har kan du sjekke finansportalen.

Hvilke banker kan jeg søke kredittkort hos?

Du kan søke kredittkort hos alle bankene som tilbyr denne løsningen. Dette gjelder både tradisjonelle banker og forbruksbanker. Tradisjonelle banker har gjerne strengere krav til inntekt og betalingsevne enn hva forbruksbankene har. Du kan søke hos flere samtidig hvis du er usikker på hvem som kan innvilge kreditt.

Hvor høy rente kan jeg forvente?

Den laveste nominelle renten som tilbys ligger på 14 %, med en effektiv rente på 14,93 %. Den høyeste nominelle renten ligger derimot på hele 22,5 % og har en effektiv rente på 26,3 %. Hvor du havner mellom disse, avhenger av økonomi og kredittscore.